Corte vermaninghe aen alle christenen opt vonnisse oft advis, met grooter wreetheit te wercke ghestelt teghen Heer Anthonis van Stralen, Borgermeester van Antwerpen ..., inhoudende tselve advijs, ende begrijpende een cleine vercleeringe op elck punct vanden selven ..., eensamelick de verantwoordinghe der gheenre die int selve advijs tonrechte worden geblameert

DSpace/Manakin Repository