Ordinantie sConincx ons gheduchts heeren, waer by verboden ende gheinterdiceert werdt, allen ende eenenyeghelicken van wat state, qualiteyt, natie etc. eenich verstant correspondentie oft practijcke te houden oft ghebruycken mitte rebelle, wederspannighe ende ghebannen etc. midsgaders eenighe briefven, bootschappen, tydinghe, berichtinghen, kontscappen oft advertissementen van hen te ontfanghen oft aen te zeynden, op pene van ghehouden te wesen van hun medeplichtinghe etc.

DSpace/Manakin Repository