Placcaet opden opheve vanden veertichsten penninck, op de onroerende goederen inde stadt, steden, ende landen van Utrecht gheleghen, die ghetransporteert of in eenigher wijse veralieneert sullen worden, midtsgaders op eenige prelaturen ende prebenden &c.

DSpace/Manakin Repository