Warachtige nieuwe tijdinge, ende schoone victorie, die de almoghende Heere tot voordeel des Vaderlandts verleent ende verthoont heeft, door den vromen heere Monsieur a Lonche ... capiteyn voor den prinche [!] van Oraenien ende Staten des Nederlandts met syne soldaten ende adherenten opt faict ende innemen der stadt van Diest op den ix. junij ...

DSpace/Manakin Repository