Remonstrance ofte vertoogh aen den grootmachtigen coninck van Spaengen &c. op de requeste byden edeldom der Co.M. Erfnederlanden den 5. April 1565. aen mijn vrouwe de hertoginne van Parme regente &. gepresenteert, in de welcke verhaelt ende verclaert zijn de lasten ende inconvenienten rijsende uut der inquisitie ende placaten inde voorseyde landen ter executien gestelt : de selve remonstrantie dient oock om te confuteren seker poincten vander moderatie geconcipieert op de placaten, ende den Staten des landts van Vlaendren binnen Gendt den 11 Meye 1566 voorgehouden

DSpace/Manakin Repository