Keure opt verhuyren ende ghebruycken van de ordinariis vuylnisse schepen, in plaetse vande afgekeurde vuylnis-puttenafgelezen binnen dezer stadt Leyden den xiiijen Aprilis 1600

DSpace/Manakin Repository