Per jaar krijgen veel kinderen in Nederland te maken met een scheiding van hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat ouderlijke conflicten die vaak gepaard gaan met een scheiding, een potentiële risicofactor vormen voor het ontwikkelen van verschillende problemen bij kinderen. Bovendien worden ouderlijke conflicten geassocieerd met een verminderde kwaliteit van de relatie tussen broers en zussen. Deze relatie vormt een belangrijke bron voor het welzijn van kinderen. Een opeenstapeling van ouderlijke conflicten en een verminderde relatiekwaliteit met broers en zussen kan gerelateerd worden aan internaliserende problemen bij kinderen. Het doel van dit onderzoek is het verwerven van kennis en inzicht in het verband tussen ouderlijke conflicten na scheiding en internaliserende problemen bij kinderen en de mediërende rol van de relatiekwaliteit met broers en zussen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van cross-sectionele data uit de eerste meetronde van een longitudinaal onderzoek naar gezinsrelaties na scheiding. In totaal hebben 134 kinderen tussen de zeven en de 16 jaar (M = 11.8 jaar) deelgenomen aan het onderzoek. De concepten zijn gemeten door vragenlijsten ingevuld door kinderen. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag werd gebruik gemaakt van een stapsgewijze meervoudige regressieanalyse (SMR). Uit de resultaten blijkt dat er een verband bestaat tussen de relatiekwaliteit met broers en zussen en het welzijn van kinderen, maar er komen geen significante verbanden naar voren tussen ouderlijke conflicten en het welzijn van kinderen en tussen ouderlijke conflicten en de relatiekwaliteit met broers en zussen. Deze laatste resultaten kunnen mogelijk verklaard worden doordat relatief veel kinderen in de steekproef weinig ouderlijke conflicten rapporteerden. Op basis van de resultaten wordt aanbevolen dat gezinsinterventies voor kinderen van gescheiden ouders aandacht besteden aan het versterken van de relatie tussen broers en zussen.

DSpace/Manakin Repository

 
 
See more statistics about this item