Tou Iō[annou] .... tou Ch[rysostomou] hermēneia eis to kata Mat[thaioun] hagion euaggelion biblion ...

DSpace/Manakin Repository