Gemeente Wonseradeel, (voormalige zesde grietenij van Westergoo) benevens het grondgebied der stad Bolsward : kadastrale gemeenten 1. Arum 2. Witmarsum 3.Burgwerd 4. Makkum 5. Tjerkwerd 6 Gaast, IIe kanton (Bolsward), IIIe arrondissement (Sneek) 1854 ... Uitgegeven op last der Staten van Friesland

DSpace/Manakin Repository