Gemeente Menaldumadeel, (voormalige eerste grietenij van Westergoo) : Kadastrale gemeenten 1. Beetgum 2. Berlikum 3. Dronrijp 4. Deinum, IIe kanton (Berlikum), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1851 ... Uitgegeven op last der Staten van Friesland

DSpace/Manakin Repository