Eenen spiegel der volcommenheyt : hoe dat een mensche doer sijns selfs vertyen, verloochenen ende sterven, hem tot God keeren ende sijnre herten reynicheyt, ende vereenighe met God in volcomen goddeliker liefden ...

DSpace/Manakin Repository