Mededeelingen nopens de inënting als voorbehoedmiddel tegen de heerschende longziekte van het rundvee en de uitkomsten der proefnemingen aan 's Rijks Veeartsenijschool, gedaan op het VIIIste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, den 23 Juni 1853, te Alkmaar

DSpace/Manakin Repository