Advies van het hoofdbestuur van het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde te Utrecht aan heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie verleend omtrent een door den Minister van Binnenlandsche Zaken hen toegezonden Ontwerp-Reglement, houdende bepalingen en voorwaarden, verbonden aan eene ondersteuning door het Rijk van de veefokkerij.

DSpace/Manakin Repository