Wasijat Jang Lamaija-itoe segala kitab Perdjandjian Lama ataw kitab Torat dan Zaboer dan nabi-nabi

DSpace/Manakin Repository