De vijf-en-twintig-jarige ambtsvervulling van den heer A. Th. Verhaar, prosector en onderwijzer in practische ontleedkunde aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht, den 1sten April 1880 herdacht door zijne oud-leerlingen, ambtgenooten en leerlingen

DSpace/Manakin Repository