Regeling van het veeartsenijkundig staatstoezigt en de veeartsenijkundige politie, bevattende de wet van den 20 Julij 1870 (Staatsblad no. 131) : benevens de koninklijke besluiten van den 4 December 1870 (Staatsblad no. 190 en 191), bepalende welke ziekten van het vee voor besmettelijk worden gehouden en bevattende voorschriften betreffende het begraven, verbranden enz. van aan besmettelijke ziekten gestorven vee en de daardoor noodige ontsmetting van stallen, enz. : onmisbaar voor veeartsen, landbouwers, gemeentebesturen enz.

DSpace/Manakin Repository