Den teghen-vraech-al, inhoudende ettelicke questien of vraghen, om daer mede den mondt te stoppen aen den dwasen vraech-al, over syne dwase vraghen, die hy om de kercke ende het landt noch meer te beroeren voor-ghestelt heeft, dienende om den anderen vraech-al te verstercken, ende bevorderen 'tgeen hy soude moghen naghelaten hebben

DSpace/Manakin Repository